MAIN MENU

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Защитата на личните данни на всеки потребител е от изключителна важност за И.О.Н. Груп ООД. Именно поради тази причина разработихме Политика за защита на личните данни, която обхваща начина, по който събираме, използваме, разкриваме, прехвърляме и съхраняваме информацията ви.
СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни са информация, която може да бъде използвана за идентифициране или за контакт с дадено лице.
Възможно е да ви бъде искана лична информация, всеки път, щом влезете във връзка с И.О.Н. Груп ООД или свързани с нас лица, с оглед предоставяне на услуги. И.О.Н. Груп ООД и свързаните с него лица могат да споделят тази информация помежду си и да я използват съгласно настоящата Политика за защита на личните данни и в съответствие с всички приложими законово разпоредби. Те могат и да я комбинират с друга информация, за да предоставят и подобрят продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.
Тук са изброени няколко примера за видовете лична информация, които И.О.Н. Груп ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.
КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
• Когато ни изпращате запитване за конкретен продукт от нашия уеб сайт можем да събираме информация като Вашите имена и Вашият имейл адрес.
КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
• Личната информация, която събираме, ни позволява да ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай, че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като ни изпратите съобщение за отказ от имейла, който сте ни предоставили.
• Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.
СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
• Можем и да събираме информация за дейността на клиентите си в нашия уеб сайт. Тази информация се събира и използва, за да ни помогне да предоставяме по-полезна информация на клиентите си, както и за да разберем кои части от нашия уеб сайт, продукти и услуги са най-интересни за тях. За целите на настоящата Политика за защита на личните данни, такива данни се считат за нелична информация.
Ако комбинираме нелична с лична информация, комбинираната информация ще бъде считана за лична, докато я използваме в комбинация.
COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ
Възможно е уеб сайтът, онлайн услугите, интерактивните приложения, електронните съобщения и рекламите на И.О.Н. Груп ООД да използват кукита и други технологии като пиксел тагове и уеб маяци. Тези технологии ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, да разберем кои части от нашия уеб сайт са посещавали те и да улесним и измерим ефективността на рекламите и търсенията в интернет. Информацията, събрана от кукита и други технологии, считаме за нелична информация. Независимо от това, тъй като местните закони считат адресите на интернет протоколите (IP) или други подобни идентификатори за лична информация, ние също считаме тези идентификатори за лична информация. По подобен начин, когато неличната информация е комбинирана с лична информация, за целите на настоящата Политика за защита на личните данни ние третираме комбинираната информация за лична.
Ако искате да забраните кукитата, попитайте доставчика си, за да разберете как да направите това. Моля имайте предвид, че няма да можете да ползвате определени функции на уеб сайта на И.О.Н. Груп ООД, след като забраните кукитата.
Както повечето уеб сайтове, и ние автоматично събираме определена информация и я съхраняваме в регистрационни файлове. Тази информация включва адреси на интернет протоколи (IP), вида и езика на браузъра, доставчика на интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната система, клеймото с дата/час, както и кликстрийм данни.
Използваме тази информация, за да разберем и анализираме тенденциите, за да администрираме сайта, да научим повече за поведението на потребителите на сайта, както и за да съберем демографска информация за потребителската си база като цяло. И.О.Н. Груп ООД може да използва тези данни в маркетинговите и рекламните си услуги.
РАЗКРИВАНЕ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ
В дадени случаи И.О.Н. Груп ООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори, които работят с нас, като предоставят продукти и услуги, или помагат на И.О.Н. Груп ООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да предоставяне или усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.
ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ
И.О.Н. Груп ООД споделя лична информация с фирми, които предоставят услуги като обработване на информация, изпълняване на клиентски поръчки, доставка на продукти до Вас, управление и усъвършенстване на клиентски данни, предоставяне на клиентски услуги, оценяване на интереса ви към нашите продукти и услуги, както и провеждането на клиентски проучвания или проучвания за удовлетвореност. Тези фирми са задължени да пазят информацията ви.
ДРУГИ
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън вашата страна на местоживеене – И.О.Н. Груп ООД да разкрие личната ви информация. Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
И.О.Н. Груп ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от не оторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
ДЕЦА
Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.
Настоящата политика влиза в сила и е приложима за трети лица, считано от 01.04.2015 г.